Participate in research

Wij zoeken regelmatig deelnemers voor ons onderzoek. Lopende of geplande onderzoeken waaraan u kan deelnemen worden hier vermeld.

 

Onderzoek percepties rond chronische pijn en het belang van iemands sociaal netwerk in de context van chronische pijn

Onderzoek percepties rond chronische pijn en het belang van iemands sociaal netwerk in de context van chronische pijn

October 11, 2019

Chronische pijn is een vaak voorkomende gezondheidsklacht die gepaard gaat met psychische, sociale en fysieke problemen. Vaak zijn personen met chronische pijn ook beperkt in hun vermogen om te werken. Er zijn echter grote interindividuele verschillen in het functioneren van personen met chronische pijn. In onze studie onderzoeken we enkele sociale factoren die deze verschillen mogelijks kunnen verklaren. Het algemene doel van dit onderzoek is om de begeleiding en behandeling van patiënten en hun omgeving verder te verbeteren.

 

Een eerste doelstelling van het onderzoek is om de percepties en ideeën van mensen uit de algemene populatie omtrent individuen met chronische pijn in kaart te brengen. Deze percepties en ideeën kunnen ons gedrag t.a.v. mensen met chronische pijn beïnvloeden, wat op zijn beurt een impact kan uitoefenen op de levenskwaliteit en het welbevinden van individuen met chronische pijn.

 

Een tweede doelstelling is om het sociaal netwerk van personen met chronische pijn te vergelijken met het sociaal netwerk van personen uit de algemene populatie. Een sociaal netwerk kan gedefinieerd worden als een groep mensen die met elkaar in verbinding staan door direct (face-to-face) of indirect contact (via telefoon, e-mail,...). In onze studie focussen we op de structuur van het netwerk (de grootte, de densiteit, de heterogeniteit,...) en op de functionaliteit van het netwerk (is er veel steun, hoe diep zijn de relationele banden, ...). Daarnaast willen we ook de invloed van het sociaal netwerk op de levenskwaliteit en het welbevinden onderzoeken.

 

Een deelname aan de studie houdt in dat u online een aantal vragen invult omtrent uw contacten met mensen uit uw omgeving en daarnaast ook online enkele vragenlijsten omtrent uw psychologisch en fysiek welzijn vervolledigt. 

 

We zijn zowel op zoek naar mensen met chronische pijn als mensen uit de algemene populatie om deel te nemen aan de studie. Indien u geïnteresseerd bent  om deel te nemen als persoon uit de algemene populatie, stuur dan een mailtje naar sociaalnetwerk.studie@ugent.bewaarin u uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt. Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen als persoon met chronische pijn, stuur dan een mailtje naar maite.vanalboom@ugent.bewaarin u uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt.

 

Maité Van Alboom (doctoraatsstudent)

Prof. Dr. Liesbet Goubert (promotor)

Onderzoeksgroep Gezondheidspsychologie, Universiteit Gent

 

Prof. Dr. Piet Bracke (co-promotor)

Onderzoeksgroep Sociologie, Universiteit Gent